• Forside
 • Scrum-metoden og laboratorier
 • Om Sundhedsstrategisk Ledelse
 • Presse
 • Laboratorium 8 - Hvordan sikrer vi den bedst mulige visitation af den akut syge patient?


  Laboratoriegruppen har i sprintperioden udarbejdet en ny model for visitation af den akut syge medicinske patient over 65 år, og et tættere samarbejde mellem de praktiserende læger/vagtlæger, den kommunale hjemmesygepleje og hospitalsvisitationen/akutlæge.

   

  Formålet med modellen er at sikre den akut syge medicinske patient det bedste tilbud ud fra
  både en faglig og økonomisk vurdering, hvad enten dette måtte være indlæggelse på
  Akutafdelingen, ambulant undersøgelse, behandling i hjemmet eller andet kommunalt tilbud.

   

  Se rapporten (leverancen) fra laboratoriets sprintperiode her.

  Se evaluering af pilotprojektet her

   

  Laboratoriegruppen bestod af:

  Helle Hansen, visitationschef, Randers Kommune

  Hanne Skaarup Rasmussen, visitator, Randers Kommune

  Grethe Vestergaard Nielsen, områdeleder for sygeplejen, Syddjurs Kommune

  Inge Bukart, plejecenterleder, Norddjurs Kommune

  Lene Gravgaard, distriktsleder, Favrskov Kommune

  Karen-Dorthe Bach Nielsen, praktiserende læge

  Bodil Marie Clemmensen, oversygeplejerske, Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers

  Lotte Hybertz Lauritzen, sygeplejerske, visitator i Akutmodtagelsen, Regionshospitalet Randers

  Ove Ammitzbøll, overlæge, Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers

  Bente Fogh, oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers

   

  Scrum-master

  Stine Rasmussen, AC-fuldmægtig, Regionshospitalet Randers

   

  Laboratoriets sponsorer fra styregruppen

  Ingelise Juhl, sundheds- og omsorgschef, Syddjurs Kommune

  Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør, Regionshospitalet Randers

 • Sitemap
 • Tilgængelighed
 • Log ind