• Forside
 • Scrum-metoden og laboratorier
 • Om Sundhedsstrategisk Ledelse
 • Presse
 • Baggrund

   

  Landets regioner, kommuner og praktiserende læger står i disse år overfor at skulle finde bæredygtige løsninger på en række store udfordringer for den eksisterende velfærdsmodel på sundhedsområdet.

  For det første kan sundhedsvæsenet fremover vente øget efterspørgsel efter sundhedsydelser - dels grundet den demografiske udvikling, der indebærer flere ældre og færre borgere i den erhvervsaktive alder, og dels som følge af udviklingen i sygdomsmønstre, hvor livsstilssygdomme og kroniske sygdomme er i vækst.

  For det andet står sundhedsvæsenet fremover over for en række udfordringer på udbudssiden, da efterspørgslen efter sundhedsydelser skal håndteres indenfor en ramme med:

   • - Manglende viden om hvilke indsatser, der skaber mest værdi for pengene, indenfor områder som fx forebyggelse, rehabilitering og velfærdsteknologi
   • - Stram udgiftsstyring og besparelser hos kommuner og region
   • - Stigende efterspørgsel efter specialiserede sundhedsydelser
   • - Faldende udbud af kvalificeret arbejdskraft

    Samarbejdet ventes fremover at være karakteriseret ved, at regionshospitalet i stadig stigende grad skal varetage mere specialiserede opgaver, mens de øvrige sundhedsaktører i højere grad skal løse en række almene sundhedsopgaver. Praktiserende læger skal håndtere et stort patientflow og pres for flere akutte indsatser, og kommunerne vil især være udfordret af sundheds- og omsorgsindsatsen i forhold til:

    - Borgere i den erhvervsaktive alder uden for arbejdsmarkedet

    - Borgere med kronisk sygdom

    - De ældre borgere

    En ledelsesmæssig udfordring 
    Ledelsesopgaven i udviklingen af det nære sundhedsvæsen er kompleks.

    Det bliver afgørende at mestre både:

     • - Situationsbestemt ledelse i egen organisation forhold til udvikling og sikker drift i en periode med store behov for omstilling og øget omkostningseffektivitet
     • - Netværksledelse af de mere eller mindre formaliserede relationer mellem region, kommuner, det enkelte sygehus, de praktiserende læger, interessenter og borgere
     • - Retningsgivende ledelse af forskellige fagprofessioner
     • - Ledelse under markedslignende eller quasi-markedslignende vilkår

      

     Den samfundsmæssige udvikling og kravene til ledelse af det nære sundhedsvæsen gør, at der er behov for at udvikle sundhedsstrategiske ledere, relationer og konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger.

      • Sitemap
      • Tilgængelighed
      • Log ind