• Forside
 • Scrum-metoden og laboratorier
 • Om Sundhedsstrategisk Ledelse
 • Presse
 • Laboratorium 10 - Lighed i sundhed kræver ulige indsatser

  Udsatte og sårbare mennesker dør 22 år tidligere end den øvrige befolkning. Misbrug, dårligere adgang til sundhedsvæsenet og manglende egenomsorg betyder, at rusmiddelafhængige ikke profiterer af sundhedsvæsenets mange behandlingsindsatser (Udsatte, 2014)

  Baggrunden for indsatsen

  Sundhedsstyrelsen skønner, at 860.000 danskere drikker over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse. Det estimeres, at 140.000 danskere er afhængige af alkohol. Ca. 10 % af de der har problemer med alkohol, er i kontakt med alkoholbehandlingen. I 2010 var alkohol årsag til 3900 dødsfald.

  Det har hidtil været skønnet, at der er 33.000 stofmisbrugere i Danmark. Af disse er 11.000 alene afhængige af hash. Mange har dog et blandingsmisbrug af flere forskellige illegale rusmidler (Sundhedsstyrelsen, Narkotikasituationen i Danmark 2015 – Nationale data, 2015). Tallet er ikke blevet justeret i flere år og andelen af de der er afhængige af hash er angiveligt langt større.

  Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en opdateret version af publikationen ”Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol”. Heraf fremgår klyngekommunernes merudgifter til borgere med alkoholoverforbrug.

   

  Læs laboratorie 10 rapporten her

  Evaluering af laboratorie 10

 • Sitemap
 • Tilgængelighed
 • Log ind