• Forside
 • Scrum-metoden og laboratorier
 • Om Sundhedsstrategisk Ledelse
 • Presse
 • Laboratorium 9 - når hjemmet er ønsket om det sidste levested

   

  Laboratoriegruppen har udarbejdet en tværfaglig samarbejdsmodel for tiden op til borgerens død i eget hjem - som gerne skal give alle borgere, der ønsker det, mulighed for at dø hjemme.

  Fokus i modellen er at skabe mere gennemskuelighed og forudsigelighed på tværs af sektorer for at undgå, at borgeren indlægges unødigt og mod eget ønske i den sidste tid. Modellen anviser en vej til at sikre, at fagpersoner fra alle sektorer kender procedurerne og rollefordelingen, og at der ikke går informationer tabt undervejs i forløben.

  Se rapporten (leverancen) fra laboratoriets sprintperiode her.

  Se evaluering af pilotprojektet her

   

  Laboratoriegruppen bestod af:

  Hanne Winterberg, leder, hjemmeplejen, Norddjurs Kommune

  Line Svane, sygeplejerske, Norddjurs Kommune

  Lone Lange Stougaard, gruppeleder, hjemmeplejen, Favrskov Kommune

  Pia Lundgaard Simonsen, ledende sundhedskonsulent, Favrskov Kommune

  Ingelise Helles, sygeplejerske, Lungemedicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers

  Birgith Hasselkvist, teamleder/afdelingssygeplejerske, Det palliative team, Regionshospitalet Randers

  Helle Roed Eriksen, sygeplejerske, Kirurgisk Sengeafsnit, Regionshospitalet Randers

  Scrum-master

  Signe Andersen Vang, udviklingskonsulent, Norddjurs Kommune

  Laboratoriets sponsorer fra styregruppen

  Søs Fuglsang, sundheds- og omsorgschef, Norddjurs Kommune

  Svend Kier, praksiskoordinator, praktiserende læge

 • Sitemap
 • Tilgængelighed
 • Log ind